Obra ampliada: Grandes músicos - Pablo Mañé Garzón